Sergi manifestosu:

 

“Aydınlanma & Aydınlatma”

Sanatçıların yaşadıkları dünyaya karşı sorumluluk taşımaları gerektiğine inanıyorum. Bu sorumluluk duygusundan dolayı duyarlıdırlar.

Duyarlılıklarını tetikleyen özel, sosyal, toplumsal gibi çeşitli niteliklerde olgular vardır. Bu olgular yaşanılanlara göre, sanatçının dünyasında öncelik taşıdıkları zaman, yaratmak için sanatçıyı harekete geçirir.

Bugün yaşadıklarımıza bir yanıt arama çabası da beni bu sergi için harekete geçirdi. Yanıtını aradığım soru “Neden karanlıkta yaşıyoruz?”

Aydınlanma yüzyıllardan beri yaşanagelen insan olma mücadelesinin bir boyutudur. Ve bu insan olma mücadelesinde aydınlanarak sorunların çözülebileceğine inanıyorum.

Karanlıktan aydınlığa ışıkla geçilir. Mücadelenin özetinde gördüm ki ışık olabilecek umut hep var olmuş. Ben de aydınlığa olan inancımı ve umudumu hep korudum ve yeniden doğmak için Anka Kuşunun kanatlarında uçmaya başladım. Bu sergimde inancımın ve umudumun yolculuğunu sizlerle paylaşıyorum.

Emine GÖNÜLLÜ

Ekim 2017

“Enlightenment & Enlightening”

I believe that artists have responsibilities towards the world they live in.

They are sensitive thanks to this sense of responsibility.

There are personal, social, political phenomena that trigger their sensitivities.

When these phenomena get priority in an artist’s life, depending on what is gone through, they lead the artist to create.

The question that I want to answer is: “why do we live in dark?”

Enlightenment is a dimension of centuries-long-ongoing existential struggle.

And I believe this existential struggle may get resolved through being enlightened.

From darkness to luminousness, one passes through light.

By courtesy of struggles, I have seen that light as hope has always existed.

I have always believed in light and clung to my hopes, and I have started to fly on the wings of Phoenix to reborn.

I share my journey of faith and hope with you in this exhibition.

Emine GÖNÜLLÜ

Ekim 2017

 

Turgut Tuna’dan;

‘Big Bang’ ile başladı her şey

Alev sardı her tarafı

Zıtların karmaşası ile ikiye ayrıldı evren

Yanması pahasına insan

Kurtulmak için karanlığın kıskacından

Yırtarak cevap verdi etrafını saran zifiriye

Umut imdada yetişti

Anka Kuşu yeniden doğuşu müjdeledi tüm insanlığa

Dağıldı etrafa Diyojen’in fenerleri

Ve aydınlandı bütün umutlar.

 

From Tugut Tuna;

It all started with Big Bang

There were flames all over the place

The universe splitted into half with the chaos of contradictions

At the risk of being burnt, the human

In order to escape from the clamp of darkness

Replied the surrounding darkness by ripping it apart

Hope reached out to the call for help

Phoenix announced the rebirth to humankind

Diogenes’ lanterns were everywhere

And all hopes were enlightened.

 

03.09.2017

Turgut Tuna