“Seramik, sanatların hem en basiti hem de en güç olanıdır.

En basitidir; çünkü en ilkelidir. En güç olanıdır; çünkü en soyutu dur.”

Herbert Read

Seramiğe dair.

Elinize aldığınız bir çamur parçası duygularınızla yoğruluyor ve bir form buluyor. O formu ısı ve renkle buluşturduğunuzda bir mücevhere dönüşüyor. Duygu ve düşünceleriniz üç boyutlu hale geliyor ve seramik sayesinde onları elle tutup gözle görebiliyorsunuz. Yani bir duyguya, bir düşünceye dokunabiliyorsunuz. Böylece seramiğin soyutu somuta dönüştürdüğüne tanık oluyorsunuz. Doğanın insana sunduğu eşsiz bir armağan olan toprak insanın aklı, deneyimleri ve yaratıcılığı ile buluşunca mucizeler gerçekleşiyor. Seramik, sanatı atölyenin dışına taşır ve hayatın tüm alanlarına yayar. Eğer istersek ve kullanabilirsek hayatımızı çevreleyen tüm eşyaları seramikten yapabilme olanağını  bize sunar. Bu nedenle benim için seramik etkisi çok güçlü bir ifade biçimidir.

06.09.2017

Emine Gönüllü

About ceramics.

A piece of clay that you take to your hands is molded by your emotions and takes form. When you meet that form with heat and colour, it turns into jewelry. Your emotions and thoughts become three dimensional and you can touch them and see them with the help of ceramics. In other words, you can touch an emotion, a thought. That way, you witness that ceramics transform abstract to concrete. Miracles happen when earth as the most unique gift provided by nature meets human mind, experiences, and creativity. Ceramics take art out of studio and diffuses it into every aspect of life. If we would like to and be able to use them, we are given the opportunity to produce everything surrounding us with ceramics. That’s why ceramics is a powerful way of expression for me.

 

06.09.2017

Emine Gönüllü